Společnost MODACO-GROUP s.r.o. s.r.o. byla založena v roce 2010. Zabývá se revizemi vyhrazených technických zařízení (plynové kotle, ohřívače vody, solární systémy, tepelná čerpadla, měřiče a instalační materiál). Slovenská společnost Modaco s.r.o. založila na území ČR organizační složku a společnost MODACO-GROUP s.r.o. je její nástupce. Vedení firmy zajišťuje pan Miroslav Jančo. Doposud se podařilo navázat spolupráci s velkým počtem zákazníků z řad privátní klientely, avšak také s velkými společnostmi při realizací velkoobjemových zakázek. V květnu 2010 se společnost přestěhovala do nových prostor, které vycházejí vstříc potřebám zákazníků a jsou také bezpečným zázemím pro naše zaměstnance. Při slavnostním otevření těchto nových prodejních prostor na adrese Jeronýmova 4 v Brně-Židenicích byli účastni také zástupci společnosti Viessmann a z rukou jednatele této společnosti byl předán certifikát potvrzující splnění náročných kritérií opravňujících k označení Viessmann zákaznické centrum.

 

pruceli

 

Zákaznické centrum společnosti VIESSMANN – naše společná  cesta k zákazníkovi.


Zajištění služeb pro zákazníky, počínaje uvedením přístroje do provozu, servisní péčí po celou dobu jeho životnosti až po jeho demontáž a likvidaci, je díky propracovanému systému servisní sítě a odborného školení na velmi dobré úrovni. Přesto existují rozdíly ve službách, které nabízejí jednotlivé servisní organizace a zákazník je mnohdy postaven před nelehkou volbu, pro které servisní místo se má v danou chvíli rozhodnout. Zde nabízíme zájemcům a našim zákazníkům, kteří ke kvalitnímu zakoupenému produktu očekávají a vyžadují adekvátní kvalitní úroveň servisních služeb možnost, jak si ověřit, že v popředí veškerého našeho konání vždy stojí zákazník a všechno je realizováno podle jeho přání.  Tato nabídka zprostředkovaná společností MODACO-GROUP s.r.o. zajistí nejvyšší spolehlivost, kvalitu a úroveň servisních služeb, kterou bychom chtěli standardně nabízet na všech místech  naší republiky s dosažitelností všem zákazníkům. Také díky těmto námi poskytovaným službám jsme mohli převzít označení


VIESSMANN zákaznické centrum


Certifikované zákaznické centrum je značkou nejvyšší kvality, která je zapůjčena pouze organizaci, která splňuje velmi přísná kritéria výběru, daná požadavky společnosti Viessmann a samozřejmě požadavky zákazníků a trhu. O udělení tohoto prestižního označení a uvedení v seznamu certifikovaných servisních míst rozhoduje komise obchodního zastoupení Viessmann po projednání s příslušným servisním místem, v tomto případě společností MODACO-GROUP s.r.o.. Podkladem hodnocení je splnění podmínek, které byly stanoveny pro oblast České republiky na základě praktických zkušeností a řešených problémů v průběhu uplynulých let.
Označení Viessmann zákaznické centrum poskytuje zákazníkovi garanci kvality služeb odpovídající kvalitě produktů či přístrojů společnosti Viessmann a věříme, že při našem budování a hledání cesty k zákazníkovi nabízíme tímto spolehlivost a jistou i do jejich domovů.

 

Adresa nové provozovny: Jeronýmova 4 , Brno-Židenice, 61800

 

aaaa
aaaaaa
aa
aaaa
aaaaaa
aa

 

Naše produkty
  • Olejové kotle Klasické hlubokoteplotní a nízkoteplotní kotle mají na rozdíl od starých zařízení tu výhodu, že jejich provoz je řízen ekvitermně. Zatímco zastaralé kotle se musí provozovat ...
  • Plynové kotle Pro modernizaci se jako cenově výhodná a efektivní řešení nabízejí plynové kotle Vitopend a Vitogas. Klasické hlubokoteplotní a nízkoteplotní kotle mají...
  • Kotle na pevná paliva Kotle na dřevo Viessmann kdykoliv vyhoví požadavku na efektivní a úsporné vytápění. Ať už se provozuje jako přídavné nebo kompletní topení...
  • Fotovoltaické systémy Se systémem Vitovolt se z každého majitele domu stává výrobce regenerativní energie. Díky vysoké kvalitě všech komponentů profitujete na zajištěném výnosu...
  • Tepelná čerpadla S tepelným čerpadlem Viessmann se stáváte nezávislí na oleji a plynu a využíváte bezplatný potenciál tepla z přírody ze svého bezprostředního okolí...
  • Sluneční kolektory Solární termické kolektory jsou ideálním doplněním každého topného systému a pomáhají trvale chránit zásoby paliva ...
 
9 profesionálních rad pro Vaše topení
Chcete topit ekonomicky a ekologicky? Potom byste měli respektovat naše profesionální rady. 1. Zkontrolujte své topení, protože už několik mm usazenin sazí a špatně nastavený hořák Vás stojí asi o 5% více energie. Jeden telefonát Vašemu odbornému topenáři stojí naproti tomu jen pár korun. další rady >>