+420 774 724 068
info@modaco.cz
Přejít do eshopu

Možnosti řešení vytápění

Viessmann má pro každou potřebu vhodný topný systém, nástěnný a stacionární, s možností individuální kombinace, progresivní a hospodárný. Ať už pro rodinné a dvougenerační domy, pro velké obytné budovy, pro podnikání a průmysl nebo pro sítě centrálního vytápění. Přitom není důležité, jestli je zařízení určeno pro modernizaci nebo novostavbu. Viessmann vyvíjí a vyrábí inovační topné systémy, které přesvědčí špičkovou kvalitou, energetickou efektivitou a dlouhou životností. Mnoho těchto výrobků se stalo milníky topné techniky.

  • Kogenerační jednotky – Kogenerační jednotka s provozem na plyn vyrábí současně teplo a elektrickou energii. Svým výkonem je dimenzována pro obytné oblasti a živnostenské podniky. Na straně tepla se kogenerační jednotka provozuje paralelně s kotlem. Oba výrobníky tepla jsou připojeny k topení pro ohřev topné a pitné vody.
  • Olejové kotle a olejové kondenzační kotle – Klasické hlubokoteplotní a nízkoteplotní kotle mají na rozdíl od starých zařízení tu výhodu, že jejich provoz je řízen ekvitermně. Zatímco zastaralé kotle se musí provozovat vždy s konstantně vysokou teplotou kotlové vody do 90°C, teplota kotlové vody se u olejových topení Viessmann reguluje v závislosti na venkovní teplotě. Hlubokoteplotní kotel Vitola dokonce vždy úplně vypne, pokud není zapotřebí tepla.
  • Plynové kotle a plynové kondenzační kotle – Pro modernizaci se jako cenově výhodná a efektivní řešení nabízejí plynové kotle Vitopend a Vitogas. Klasické hlubokoteplotní a nízkoteplotní kotle mají na rozdíl od starých zařízení tu výhodu, že jejich provoz je řízen ekvitermně. Zatímco zastaralé kotle se musí provozovat vždy s konstantně vysokou teplotou kotlové vody do 90°C, teplota kotlové vody se u plynových topení Viessmann reguluje v závislosti na venkovní teplotě.
  • Kotle na pevná paliva – Kotle na dřevo Viessmann kdykoliv vyhoví požadavku na efektivní a úsporné vytápění. Ať už se provozuje jako přídavné nebo kompletní topení, ať už se štěpkou nebo dřevěnými peletkami: Viessmann má kompletní program pro vytápění dřevem. Vaše rozhodnutí pro kotel Vitolig/Vitoligno je vždy spolehlivé.
  • Regulační technika – Všechny kotle Viessmann jsou regulovány pomocí regulace Vitotronic. Uvnitř modulární techniky Viessmann se základní kostry a různé funkční jednotky kombinují tak, aby z nich vznikly rozdílné varianty regulace – vhodné pro všechna použití. Inteligentní energetické řízení zajišťuje hospodárný a spolehlivý topný provoz. A díky inovačním vlastnostem se dají mimořádně jednoduše obsluhovat.
  • Sluneční kolektory – Solární termické kolektory jsou ideálním doplněním každého topného systému a pomáhají trvale chránit zásoby paliva. S vysoce efektivními slunečními kolektory Viessmann můžete pokrýt až 35% roční spotřeby energie na přípravu pitné vody a vytápění. Ať už začínáte s novým kondenzačním topením na olej nebo plyn, topným systémem na dřevo nebo tepelným čerpadlem – všechna zařízení jsou dimenzována pro kombinaci se solární technikou.
  • Fotovoltaické systémy – Se systémem Vitovolt se z každého majitele domu stává výrobce regenerativní energie. Díky vysoké kvalitě všech komponentů profitujete na zajištěném výnosu a zvyšujete hodnotu svého domu.
  • Tepelná čerpadla – S tepelným čerpadlem Viessmann se stáváte nezávislí na oleji a plynu a využíváte bezplatný potenciál tepla z přírody ze svého bezprostředního okolí – buď ze země, ze spodní vody nebo ze vzduchu. Tepelná čerpadla Viessmann mají „pečeť jakosti tepelného čerpadla“ – záruka vysoké úrovně kvality. Náš široký program Vám poskytuje správné tepelné čerpadlo pro každou potřebu. Zcela podle Vašich představ, Vaší potřeby tepla a Vašich stavebních a geologických daností. A to nejen pro novostavbu. Můžete použít tepelné čerpadlo Viessmann i při modernizaci a na přání provozovat spolu s olejovým– oder plynovým topením.
  • Zásobníkové ohřívače vody 80 až 1000 litrů – Program zásobníků Vitocell ideálně doplňuje kotle. Výhoda při montáži, především však i s ohledem na komfort vytápění a teplé vody. Širokou nabídkou zásobníkových ohřívačů vody a akumulačních zásobníků splňuje Viessmann při ohřevu pitné vody a podpoře vytápění každou potřebu a požadavek na komfort. Kdo hledá pro zásobování teplou vodou mimořádně úsporné řešení z hlediska místa, je se zásobníkem Vitocell na správné cestě. Protože zásobníkové ohřívače Vitocell potřebují na postavení jen málo místa. Díky svému pěknému designu se dají kdykoliv instalovat i ve víceúčelových místnostech.
  • Větrací systémy pro obytné prostory – Kvalita vzduchu ovlivňuje ve velké míře kvalitu našeho bydlení a života. Proto nelze upustit od dostatečné výměny vzduchu. Moderní bytové koncepce tomu však brání. Jsou projektovány tak, aby byly co nejtěsnější a bránily tak především ztrátě tepla. Systém větrání bytu Vitovent 300 vytvoří v místnosti příjemné zdravé ovzduší, aniž by se plýtvalo energií.
Sdílet článek
map-marker